Pisani prigovor korisnika

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
Sukladno čl. 10. st. 1.-4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22). Obavještavamo korisnike da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu dostaviti u poslovnim prostorijama i poštanskim putem na adresu:

LAB-DIAMONDS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge.
ULICA A. G. Matoša 5, 44320, KUTINA, OIB 48165718129.
ili poslati elektroničkom poštom na email: info@anakonda-store.com

U slučaju dostave prigovora osobnim dolaskom u poslovne prostorije, dolazak je potrebno prethodno najaviti zbog promjenjivog radnog vremena ureda. Sukladno čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22). Na Vaš pisani prigovor očitovat ćemo se odgovorom u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora. Jasno se izjašnjavajući prihvaćamo li osnovanost prigovora potrošača. Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.
U pisanom prigovoru molimo napišite Vaše ime i prezime, adresu za dostavu odgovora te broj telefona za kontakt.

MEHANIZAM IZVANSUDSKOG RJEŠAVANJA SPOROVA
Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno. Kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore. I/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje najprije pokušate riješiti bez uključivanja sudova. Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Shopping Cart